Jdi na obsah Jdi na menu

Méně známé památky barokního stavitele Jana Blažeje Santiniho na Žďársku

 

Velmi významnou etapou v životě žďárského cisterciáckého kláštera byl počátek 18. století, kdy probíhala po stavební stránce velmi plodná spolupráce opata tohoto kláštera Václava Vejmluvy s architektem Janem Blažejem Santinim. Prvním umělcovým dílem byla barokně gotická rekonstrukce konventního chrámu a studniční kaple, následovala novostavba Dolního hřbitova, prelatury, koníren šlechtické akademie a vyvrcholením jeho tvorby byl poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Na protější straně areálu kláštera navrhl Jan Blažej Santini několik hospodářských objektů na symbolických půdorysech.

Na Žďársku se však nachází i mnoho dalších staveb Jana Blažeje Santiniho, které stojí za pozornost a za přiblížení návštěvníkům této oblasti. Jedná se většinou o stavby sakrální s velmi originálně pojatým architektonickým řešením, které provázejí čisté linie a zejména skrytá symbolika, která udiví svojí důkladnou promyšleností. Santiniho stavby profánní jsou sice na Žďársku v menšině, avšak jedinečnost provedení, zejména tvar půdorysu, jsou dokladem autorovy invence a doplňují neopakovatelnost jeho tvorby. Bohužel však právě tyto stavby byly v minulosti nejvíce poničeny.